Dirigent

                                  Wim de Vries

Wim is geboren in Amsterdam . Hij was als vroeg lid van het kerkkoor  Hij heeft daar jaren gezongen. Toen is hij terecht gekomen bij het Kinderkoor Henk van der Velde die altijd de uitzendingen verzorgde met de programma’s van Oebele die in de jaren 1969-1972 zijn uitgezonden.

Wim is toen hij 12 jaar was ook begonnen met  piano spelen, en heeft daarna op oudere leeftijd zijn hoofdvak zang  met staatsexamens behaald. Verder nog een aantal losse cursussen in slag en koortechniek. Eén keer per jaar volgt hij nog een cursus in Nederland.

Het senioren koor “Voor Anker” is Wim zijn eerste koor op het gebied van “seniorenkoren”.  Daarna kwam het “Zandvoorts Mannenkoor” erbij en in 2009 het “Humanitaskoor”.
Wim is een enthousiaste dirigent. Hij houdt van een uitdaging met zijn koren.